Epidermolysis tijdens het helingsproces.

Uitgebreide 3de graadsbrandwonde op de buik, door mezelf accidenteel veroorzaakt in augustus 2007.
(Dragon ignivome vertaald : vuurspuwende draak)

Laat me het probleem even situeren, zonder enige bedoeling om u met een "encyclopedische" kennis te willen overdonderen.

In 2008 heb ik voor de eerste maal het probleem van wondhelingsepidermolysis ontmoet. Het ging toen om een enorme brandwonde op de buik van mijn vriendin die ikzelf accidenteel had veroorzaakt met een chinese TDP-lamp. Door destijds hydrocellulaire verbanden te gebruiken, ging deze uitgebreide brandwonde snel dicht. Ook het epidermis herstelde snel... maar liet los na enkele dagen. Herstelde weer en liet weer los na enkele dagen. Alles geprobeerd (crèmes, zalven)... zonder resultaat. En dat heeft bijna een half jaar geduurd.

Tot een bevriend Belgisch klinisch bioloog me vertelde van zijn nieuwste ontdekking in de wetenschappelijke literatuur : signaalfunctiemoleculen voor wondheling. Hij toonde me ook zijn nieuwste revolutionnaire wondhelende crème.

Op 6 januari 2008 (2de foto) begin ik met de signaalfunctiecrème. U ziet dat de epidermolysis nog welig tiert ! Op 17 januari (3de foto) is het epidermis voor 100% duurzaam op zijn plaats....en blijft ! Op 27 januari 2008 (4de foto) is onze vuurspuwende draak een blijvende tatouage op de buik ! (Eind 2009 niet meer te onderscheiden van de omringende huid).

Stikstofmonoxide en Wondheling

Wondheling is een complex proces dat het resultaat is van samenwerkende processen zoals de bloedstolling, de ontsteking, de angiogenese en de epithelisatie. Vele signaalmoleculen spelen een belangrijke rol om de wondheling in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Stikstofmonoxide is een signaalsubstantie die een belangrijke rol speelt in de wondheling.

Stikstofmonoxide is een kleine gasvormige molecule die gemakkelijk doorheen het celmembraan geraakt. Het stimuleert de fibroblasten om collageen aan te maken. Behalve deze functie draagt deze molecule ook bij tot de neovascularisatie van de wonde.

Een Belgisch klinisch bioloog heeft een crème ontworpen op basis van citrulline, curcuma en bepaalde homeopatische ingrediënten. Op 21 dagen kon een resistente brandwonde gemakkelijk "getemd" worden.

Nog meerdere keren ben ik geconfronteerd geworden met het probleem van epidermolysis. Het ging steeds weer om patiënten met chronische (ongeneeslijke) pathologieën, die dikwijls ook met chimio werden behandeld. Iedere keer ging het om hetzelfde fenomeen : epidermis plakt enkele dagen en laat los. In sommige gevallen "wil" het epidermis zelfs niet "plakken". De stikstofmonoxide-precursorcrème bracht dan "mirakel"-genezingen tot stand.

 

Waarom werkt u nu dan niet meer met deze "mirakel"-crème ?

Sinds ik met Oliewasklei werk, heb ik het probleem van de chronische epidermolysis niet meer ontmoet. Toeval ? Of is het de Oliewasklei die zelf ook een ingebouwde signaalfunctie heeft ?         I don't know.

 

Tweede Casus : 80-jarige patiënt met atonisch enkelulcus reed iedere week naar zijn phleboloog... reeds gedurende 18 jaar

Foto genomen op 14-12-2007 met een speciale hoogtechnische medische Polaroïd-camera. De kleuren zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Deze patiënt sliep nooit in zijn bed en voedde zich bijna uitsluitend met suikerwafels en gesuikerde vruchtenmacedoine uit blik.

Gedurende 3 maanden heb ik deze patiënt verzorgd met moderne materialen, en telkens als men denkt dat het epidermis uiteindelijk blijft "kleven", komt het enkele dagen weer los. Een straatje zonder einde. Op 16 maart 2008 ben ik gestart met de speciale signaalfunctiecrème "PROCICA". (Ik werkte toen nog niet met ZeoWax of met andere Oliewaskleien).

Foto's steeds genomen met het medisch Polaroïdapparaat (met dubbele laserstraal). Vanaf 30-4-2008 was de wonde duurzaam genezen. U ziet de laatste korstjes nog die er enkele dagen later zijn afgekomen. Voor de eerste keer in 18 jaar heeft deze patiënt zijn epidermis duurzaam kunnen regenereren. De huid is normaal gekleurd. U ziet dat er een goede vascularisatie is, dankzij de volgehouden meerlagige therapeutische compressie.